Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KA-1 ERASMUS+

                        erasmus-logo.png

Beszámoló KA1 pályázat-Málta

 

A Paksi Benedek Elek óvoda 2 mesterpedagógusa, Bosnyák Zoltánné intézményvezető és Mattern Edit óvodapedagógus, projekt koordinátor részt vett az ETI Málta nyelvi továbbképző Intézet angol nyelvtanfolyamán.

A képzés helyszíne: Málta, St. Julian's.

Képző intézmény: Executive Training Institute

Időpont: 2019. Július 15.- 26.

A nyelvtanfolyam címe: Fluency and English Language Developmentfor Educational Staff. Helyszíne: Málta.

A pályázat címe: English language development -key for European

A "Fluency and English Language Development for Educational Staff ” nyelvi kurzuson, az angol nyelvi kompetenciák fejlesztése volt a cél. További céljaink voltak, hogy a megszerzett ismeretekkel a jelenleg futó Erasmus+ projekt koordinátori feladatainak ellátásában,valamint a jövőbeni nemzetközi együttműködések során tudják hasznosítani tudásukat.

Azért pályáztak erre a nyelvtanfolyamra, mert, intézményünkben kiemelt feladat az óvodapedagógusok nyelvi kompetenciájának fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvre. A projekt hatására megvalósulhat a jelenlegi Erasmus + Stratégiai együttműködések c. projekt hatékonyabb vezetése, a nyelvi problémák megoldása, projekt feladatok magasabb színvonalon való működtetése.

Az angol nyelvi tudás fejlődése elősegíti a projekt partnerekkel való sikeresebb kommunikációt, és ezzel pozitívan változik a munka hatékonyságának is. Távlati célunk, a nemzetközi gyakorlatok hasznosítása, a nevelés minőségének fejlesztése érdekében. Továbbá, célunk, hogy fejlődjön az óvodába járó más nyelvet beszélő gyermekek szüleivel való kapcsolattartás. Bővüljön a szókincsünk, fejlődjön a kommunikációnk, pontosabbá váljon a nyelvi kifejezőkészségünk, jobb legyen a kiejtésünk, folyékonyabban beszéljünk angolul. Fejlődjön a résztvevő pedagógusok idegen nyelvi kompetenciája. Nagyobb lehetőségük legyen a pedagógusoknak a nyelvi kompetenciájuk fejlesztésére idegen nyelvi környezetben. Erősítsük a szülők elköteleződését az intézményünk iránt, a magasabb szintű együttműködés érdekében. A projektben résztvevő más országokból érkező pedagógusokkal aktív kapcsolat felvétel, jövőbeni együttműködések kiépítése céljából.

A projekt céljainak megvalósulásával az alábbi tevékenységeket szeretnénk támogatni:

 

• Az intézményünkbe járó gyermekek felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak a sikeresen szervezett, nemzetközi projekt tevékenységek során.

• A pályakezdő kollégák motiválása azzal, hogy bevonjuk őket a pályázat előkészítő folyamataiba, majd megosztjuk velük a szerzett tapasztalatokat.

• A szülők tájékoztatása a nemzetközi kapcsolattartás tapasztalatairól és bevonásuk a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos intézményi eseményekbe.

• A szülők aktív együttműködésre való ösztönzése, a jelenlegi és az elkövetkezendő nemzetközi

projektjeink eseményeiben

• A környezetünkben lévő óvodáknak példát mutatunk és szakmai tapasztalatainkkal szükség esetén segítjük a munkájukat.

• A Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Egyesületének szakmai szervezetén belül támogatást adunk és ösztönözzük az intézmények közötti kapcsolatépítést nem csak hazai, hanem az Európai Unió területén is.

A Máltai angolnyelvtanfolyamon 10 nap alatt 42 nyelvi fejlesztő órán vettünk részt.

A tanfolyam alatt fejlődött az angol nyelvű kommunikációnk, bővült a szókincsünk. A páros és a mikro csoportos foglalkoztatások elősegítették az angol nyelvű társalgásban való magabiztosságot. Az idegen nyelven való kommunikáció folyékonysága is változott. Az interaktív szituációs feladatok megoldása növelte a csoport tagjai közötti jó kommunikációs kapcsolat kialakulását. A különböző nyelvi feladatok elősegítették a problémamegoldó képességünk fejlődését is.

During the course, our English-language communication improved, our vocabulary expanded, and our twin and micro-group engagements helped increase confidence in English-speaking conversations. The fluency of communication in a foreign language has also changed. The solution of interactive situational tasks has increased the communication between the group members. Different language tasks also helped us develop our problem-solving skills.